Araski AES Baloncesto Femenino

Onura Fiskalak

Publizitatea mezenasgo gisa

LAGUNTZA

Zein onura ekarriko dizu Araskiri laguntzeak?

Foru Gobernu Kontseiluaren 34/2018 Foru Dekretuak (uztailaren 17koa) lehentasunezko mezenasgo jarduerak finkatzen ditu 2018. urterako (XEDAPEN GEHIGARRI BAKARRA). Horren arabera ARASKI Elkartearekin lankidetzan ari diren enpresek onura fiskalak jaso ahal izango dituzte.

Horiek horrela, ARASKIk zuen enpresatik jaso duen diru-kopurua egiaztatuko du, eta Arabako Ogasunean horren berri eman emango du, errenta aitorpenean aurkeztu dezazuen.

PFEZ: jarduera ekonomikoa duten zergadunak
Gastu kengarria + %18ko kuota osoaren kenketa.
PFEZ:  jarduera ekonomikorik ez duten zergadunak.

Kuota osoaren kenketa: %30

SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA
Gastu kengarria + %18ko kuotaren kenketa %18

Informazio osagarria (dokumentuak:

  • 34/2018 FORU DEKRETUA  (XEDAPEN GEHIGARRI BAKARRA)
  • IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEN ZERGA ARAUBIDEA ETA MEZENASGORAKO ZERGA PIZGARRIAK